Powrót

Tłumacz Migam

Regulamin

Świadczenie usług tłumacza Migam

Regulamin świadczenia usługi Tłumacza Migam z dnia 1.05.2019 r.

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi internetowej „Tłumacz Migam”, zwanej dalej „Usługą”. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Usługa jest świadczona przez firmę MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Raduńska 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000538267, zwaną dalej Spółką.
  3. Do korzystania z Usługi niezbędny jest komputer albo pracujący na systemie Android tablet lub smartfon podłączony do sieci internet z przepustowością co najmniej 1 Mbit/s i przeglądarką internetową Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji.
  4. Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.
  5. Dla osób Głuchych Usługa jest bezpłatna. Korzystając ze swojego urządzenia osoba Głucha może ponosić koszty przesyłu danych przez internet.
  6. Podczas korzystania z Usługi na urządzeniu służącym do połączenia zapisywane są pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe) w celu zbierania anonimowych danych na potrzeby analiz wykorzystywania Usługi.
  7. Administratorem danych osobowych jest Spółka. Dane kontaktowe administratora: iod@migam.org. Osoba korzystająca z Usługi wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez nią danych osobowych (w tym wizerunku) w celu tłumaczenia na i z języka migowego.
  8. W ramach świadczenia Usługi nie są utrwalane przez Spółkę żadne dane osobowe przekazywane w postaci wideo, audio czy zapisu tekstowego. Dane osobowe mogą być natomiast utrwalane przez podmioty, z których pracownikami łączy się osoba Głucha korzystająca z Usługi.