Powrót

Tłumacz Migam

Regulamin

Świadczenie usług tłumacza Migam

Regulamin świadczenia usługi Tłumacza Migam z dnia 1.05.2019 r.

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi internetowej „Tłumacz Migam”, zwanej dalej „Usługą”. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Usługa jest świadczona przez firmę MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A. (dalej „MIGAM”) z siedzibą w Warszawie, ul. Hauke Bosaka 16 a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000538267, zwaną dalej Spółką.
  3. Do korzystania z Usługi niezbędny jest komputer albo pracujący na systemie Android tablet lub smartfon podłączony do sieci internet z przepustowością co najmniej 1 Mbit/s i przeglądarką internetową Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji. Urządzenia mobilne z systemem iOS od dnia 01.05.2020 również powinny zapewniać stabilne korzystanie z Usługi z przeglądarki internetowej Safari oraz Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji.
  4. Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.
  5. Dla osób Głuchych Usługa jest bezpłatna. Korzystając ze swojego urządzenia osoba Głucha może ponosić koszty przesyłu danych przez internet. Koszty tłumaczenia pokrywane są przez firmy/instytucje czyli Klientów Migam, którzy opłacają je w modelu abonamentowym. Osoba Głucha może połączyć się z kolejki dedykowanej dla każdego z Klientów w sprawach i w zakresie przewidzianym przez danego Klienta.
  6. W ramach „Darmowego Panelu” oferowanego przez firmę MIGAM osoby Głuche mogą połączyć się z tłumaczem w dowolnych sprawach swojego życia codziennego (między innymi w sprawach swojego zdrowia, w sprawach urzędowych i innych sprawach natury prywatnej).
  7. „Darmowy Panel” nie obejmuje prowadzenia działalności komercyjnej (zarówno w formie spółek jak i działalności gospodarczych, ale także w zakresie innej prowadzonej zarobkowo działalności osobistej). Szczególnie wyłączenie to dotyczy obsługi procesów sprzedaży i reklamacji towarów wystawianych przez osoby Głuche w serwisach internetowych takich jak Allegro. Osoby prowadzące spółkę, działalność gospodarczą lub inną zarobkową działalność osobistą mogą skontaktować się z firmą MIGAM w celu uzyskania oferty na abonamentowy dostęp do tłumacza pod adresem kontakt@migam.org.
  8. Podczas korzystania z Usługi na urządzeniu służącym do połączenia zapisywane są pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe) w celu zbierania anonimowych danych na potrzeby analiz wykorzystywania Usługi.
  9. Administratorem danych osobowych jest Spółka. Dane kontaktowe administratora: iod@migam.org. Osoba korzystająca z Usługi wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez nią danych osobowych (w tym wizerunku) w celu tłumaczenia na i z języka migowego.
  10. W ramach świadczenia Usługi nie są utrwalane przez Spółkę żadne dane osobowe przekazywane w postaci wideo, audio czy zapisu tekstowego. Dane osobowe mogą być natomiast utrwalane przez podmioty, z których pracownikami łączy się osoba Głucha korzystająca z Usługi.